top of page
Search

Die Energiereguleerder keur die elektrisiteitsprysbepalingsreëls goed.

VAALDRIEHOEK - Die Nasionale Energiereguleerder van Suid-Afrika het die elektrisiteitsprysbepalingsreëls amptelik goedgekeur, wat ‘n betekenisvolle ontwikkeling in die regulering van die energiesektor aandui. Hierdie reëls, wat onmiddellik van krag is, val onder Nersa se mandaat om die pypgas-, petroleumpypleidings- en elektrisiteitsvoorsieningsnywerhede te reguleer. Die dokument oor die besluit en redes daarvoor, tesame met die elektrisiteitsprysreëls, is nou beskikbaar op Nersa se webwerf om deursigtigheid en toegang tot belangrike inligting te verskaf. Belangstellendes word aangemoedig om skriftelike navrae by die reguleerder in te dien.


13 views0 comments

Comentarios


bottom of page