top of page
Search

Die voorgestelde veranderings in die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys wek kommer.

Ouers is bekommerd oor sommige van die voorgestelde veranderings vervat in die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys. Hulle bevraagteken die verkoop van alkohol op die skoolterrein en dat tieners toegelaat sal word om aborsies te ondergaan sonder hul ouers se medewete. Die Ouers het hul insette oor die voorgestelde wysigingswetsontwerp gelewer tydens ‘n openbare verhoor deur die Parlement se Portefeuljekomitee oor Basiese Onderwys . Ander voorstelle wat vrae laat ontstaan het, sluit in, skole se taalbeleid en kurrikulum. Die komiteevoorsitter sê die wetsontwerp is nie verwerp nie, maar sommige artikels het kommer ontlok.

3 views0 comments
bottom of page