top of page
Search

Eskom sê nee vir die Emfuleni Munisipaliteit se versoek om uitstel van betaling.

Eskom het skriftelik negatief gereageer op die Emfuleni Munisipaliteit se versoek om die betaling van R386,305,846 verder met nog ses maande uit te stel. Eskom versoek dat die Munisipaliteit hierdie lank agterstallige bedrag nie later nie as 31 Desember 2022 vereffen, en sê hy sal nie die Emfuleni munisipale bankrekeninge vry stel totdat die bedrag ten volle vereffen is nie. Volgens Eskom ondervind die kragvoorsiener groot kontantvloei-uitdagings as gevolg van wanbetaling deur sy kliënte, hoofsaaklik plaaslike regering en kan hy nie voortgaan om die bedrywighede van die munisipaliteite met onbeperkte oortrekkings te finansier nie. Eskom sê die Emfuleni munisipalieit se geskiedenis van betaling het twyfel geskep oor sy verbintenis om sy lopende rekeninge, as ook terugbetalings van agterstallige skuld, te eer. Eskom sê dit noodsaak hom om streng maatreëls vas te lê om gelde wat aan hom verskuldig is, terug te vorder.
15 views0 comments
bottom of page