Search

Unisa wil Afrikataal verpligtend maak

VAALDRIEHOEK - Unisa stel tans planne op wat sal vereis dat alle personeel en studente aan die universiteit minstens een Afrikataal moet kan praat. Netwerk24 berig ’n interne dokument aan personeel dui aan dat dié besluit gegrond is op “die dringendheid vir die herstel van nodige kognitiewe geregtigheid deur taaltransformasie”. Dit stem volgens die universiteit ooreen met die bevordering van veeltaligheid binne die instansie. Unisa definieer Afrikatale as Pedi, Sotho, Tswana, Swazi, Venda, Tsonga, Ndebele, Xhosa en Zoeloe. Die universiteit sê Afrikaans en Engels is wel ook van Suid-Afrika se amptelike landstale, maar die tale het egter reeds die vermoë om as hoëronderrigtale gebruik te word en is daarom nie by die lys ingesluit nie.

FOTO: (Verskaf)7 views0 comments